Thursday, 1 June 2017

Ίδρυση εταιρειών παραγωγής λογισμικού / Register software company Bulgaria

Η ομάδα της Meliton Group σας ενημερώνει για την μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας στη Βουλγαρία και συγκεκριμένα στον κλάδο του Outsourcing και παραγωγής λογισμικού. Η Βουλγαρία κατέχει σε αυτόν τον κλάδο, την 1η θέση στην ΕΕ και μια απο τις καλύτερες παγκοσμίος, με κέρδη ύψους πάνω απο 1 δις ευρώ ετησίως. Η εταιρεία μας ειδικεύεται σε τεχνογνωσία, μεθοδολογία και υπηρεσίες που αφορούν την εξυπηρέτηση εταιρείών παραγωγής λογισμικού όλων των τύπων. Η χρήση της εταιρείας είναι ιδανική για δραστηριότητες παραγωγής λογισμικού (software products/solutions), e-shops, τουριστικές και επιχειρηματικές πλατφόρμες. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν όλο το φάσμα των υπηρεσιών internet, software sales, web design, web advertisements, open sources codes, on line services, domain&hosting, website tools, web constructions και άλλες. 


Ο όμιλος μας διαθέτει οργανωμένο λογιστήριο και παρακολουθεί με ακρίβεια και με γνώση της βουλγαρικής νομοθεσίας, όλες τις ιδρυθείσες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να σας ενημερώσουμε αναλυτικά και με τις τελευταίες εξελίξεις στη νομοθεσία, για την διαδικασία έναρξης εταιρείας στη Βουλγαρία με την χαμηλότερη εταιρική φορολογία 10% στην ΕΕ.
Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω των επαφών της εταιρείας Meliton Group www.meliton-group.com


The Meliton Group team updates you for the unique opportunity in the business outsourcing sector and software solutions in Bulgaria. On this business sector Bulgaria posse the 1st position as one of the best worldwide with income benefit more than 1 billion annually. Our company specialized in know how to register a software company in Bulgaria, as software products&projects, business platforms, web developing, e-shops,  internet tools, software sales, web design, web advertisements, open sources codes, on line services, domain&hosting, website tools, web constructions and more. Our experts will inform you with the latest news regarding with the Bulgarian law. The corporate tax in Bulgaria is the lowest 10% in EU. The group offers organized accounting department and monitoring all the registered companies by our expert staff. For details and offers please contact with us, in order to provide you with further details regarding with registration process as accounting and legal issues. 
For further information please contact with Meliton Group www.meliton-group.com

Friday, 21 April 2017

Εξαγορά λειτουργικών εταιρειών στην Βουλγαρία/Buy ready business in Bulgaria

Η εταιρεία Meliton Group σας ενημερώνει για την δυνατότητα εξαγοράς και μεταβίβασης λειτουργικών εταιρειών στη Βουλγαρία. Η προοπτική αυτή δίνει την δυνατότητα σε ξένους επενδυτές να αποκτήσουν μια εταιρεία η οποία διαθέτει εταιρικό κεφάλαιο, είναι ενσωματωμένη στο Ευρωπαικό σύστημα φόρου (VIES system), μπορεί να πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές και επίσης διαθέτει καλύτερη πρόσβαση δανεισμού και δυνατότητες αγοράς προμηθειών και υπηρεσιών στην Ευρωπαική Ένωση και σε τρίτες χώρες. Ειδικότερα στο θέμα της αγοράς προμηθειών οι εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη 2 ή και περισσότερα χρόνια ισολογισμών, έχουν καλύτερη αντιμετώπιση σε θέματα τιμών και ποσοτήτων στις παραγγελίες που πραγματοποιούν. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποστείλετε e-mail με το αίτημα σας, ώστε να σας ενημερώσουμε για το κόστος και την διαδικασία. 
E-mail: info@meliton-group.com

Meliton Group update for the prospective of buying ready business company in Bulgaria. This is one of the best option as the ready company offers many advantages as already enter in VIES system, continuously years of balance report, better access in the trading market as buying commodities and better access in bank business loans. Especially companies registered in Bulgaria for more than 2 years offers better facing in orders and pricing quotes. For details about buying ready company business in Bulgaria please send your request through our e-mail: info@meliton-group.com 
www.meliton-group.com

Friday, 11 November 2016

Σύσταση εταιρείας ΕΠΕ στη Βουλγαρία / Προοπτικές ανάπτυξης

Η ομάδα της Meliton Group σας ενημερώνει για την διαδικασία σύστασης εταιρείας στη Βουλγαρία.

Ίδρυση εταιρείας Ε.Π.Ε (μονοπρόσωπη ή πολυπρόσωπη)

1) Περιλαμβάνει την προετοιμασία και διεκπεραίωση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την σύσταση και έναρξη της εταιρείας.
2) Μετάφραση όλων των δικαιολογητικών στην ελληνική γλώσσα.
3) Υποβολή όλων των δικαιολογητικών στο εμπορικό μητρώο της Βουλγαρίας.
4) Παροχή εταιρικής σφραγίδας της εταιρείας σας.
5) Άνοιγμα εταιρικού λογαριασμού με καταβολή κεφαλαίου. 
6) Καταχώρηση της εταιρείας στο σύστημα VIES.
7) Συμβολαιογραφικά και νομικά έξοδα.
8) Συνοδεία και προφορική μετάφραση στις υπηρεσίες/τράπεζες.
9) Καταχώρηση διεύθυνσης της εταιρείας σας στην έδρα μας (για 1 έτος).
10) Παροχή συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών ίδρυσης της εταιρείας.

Η χρήση και η δραστηριότητα της εταιρείας στη Βουλγαρία είναι ιδανική για διεθνές εμπόριο, εισαγωγές-εξαγωγές σε τρίτες χώρες και την Ευρωπαική ένωση, παραγωγής λογισμικού (software products), τουριστικές δραστηριότητες, μονάδες παραγωγής, χημική βιονηχανία. 

Στον τομέα του τουρισμού και της παραγωγής λογισμικού, η εταιρεία μας διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εργαλεία, προκειμένου να επιταχύνει την επιτυχία και τα αποτελέσματα της εταιρείας σας. Η ομάδα μας αποτελείται απο έμπειρους ανθρώπους της αγοράς, με οργανωμένο αρχιλογιστήριο και προσωπικό το οποίο διαθέτει γνώσεις της βουλγαρικής νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ μην διαστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας. 

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. 

City center Tsar Boris 3 11A Petrich / Bulgaria
info@meliton-group.com
Phone: +306998658771

Thursday, 25 August 2016

Ιδρυση εταιρειας παραγωγης λογισμικου στη Βουλγαρια / Register software company Bulgaria

Η ομάδα της Meliton Group σας ενημερώνει για την μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας στη Βουλγαρία και συγκεκριμένα στον κλάδο του Outsourcing και παραγωγής λογισμικού. Η Βουλγαρία κατέχει σε αυτόν τον κλάδο, την 1η θέση στην ΕΕ και μια απο τις καλύτερες παγκοσμίος, με κέρδη ύψους πάνω απο 1 δις ευρώ ετησίως. Η εταιρεία μας ειδικεύεται σε τεχνογνωσία, μεθοδολογία και υπηρεσίες που αφορούν την εξυπηρέτηση εταιρείών παραγωγής λογισμικού. Ο όμιλος μας διαθέτει οργανωμένο λογιστήριο και παρακολουθεί με ακρίβεια και με γνώση της βουλγαρικής νομοθεσίας, όλες τις ιδρυθείσες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να σας ενημερώσουμε αναλυτικά και με τις τελευταίες εξελίξεις στη νομοθεσία, για την διαδικασία έναρξης εταιρείας στη Βουλγαρία με την χαμηλότερη εταιρική φορολογία 10% στην ΕΕ. 

Η ιστοσελίδα της Meliton Group
info[at]meliton-group.com
City Center / Tsar Boris 3 11A
Petrich / Bulgaria
+306998 658771

Meliton Group


The Meliton Group team updates you for the unique opportunity in the business outsourcing sector and production software in Bulgaria. On this business sector Bulgaria posse the 1st position as one of the best worldwide with income benefit more than 1 billion annually. Our company specialized in know how to register a software company in Bulgaria, as inform you with the latest news regarding with the Bulgarian law. The corporate tax in Bulgaria is the lowest 10% in EU. The group offers organized accounting department and monitoring all the registered companies by our expert staff. For details and offers please contact with us, in order to provide you with further details regarding with registration process as accounting and legal issues. 

Our website:
info[at]meliton-group.com
City Center / Tsar Boris 3 11A
Petrich Bulgaria
+306998 658771

Wednesday, 25 May 2016

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ / ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ακινητα στην βουλγαρια
Διαδικασία, δικαιολογητικά και έξοδα μεταβίβασης / αγοραπωλησίας ακίνητου στη Βουλγαρία

Τι πρέπει να γνωρίζουμε ως Πωλητές ή Αγοραστές πριν προβούμε στην πώληση ή την αγορά ενός ακινήτου;

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Αφού έχουμε επιλέξει το ακίνητο που θέλουμε να αγοράσουμε και έχουμε διαπράγματεύσει την τιμή του, είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

– Έλεγχος των Τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου, σχετικά με την ιδιοκτησία, των τεχνικών χαρακτηριστικών και των βαρών του από μεσίτη του ΑΣΤΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίς (Το Μητρώο ακινήτων της Υπηρεσίας εγγραφών, την Υπηρεσία γεωδαισίας, χαρτογραφίας και κτηματολογίου για κτίρια ή μέρη αυτών, τις εταιρείες Ηλεκτρισμού, Ύδρευσης και Αποχέτευσης όπου υπάγεται το ακίνητο για οικόπεδα ή άλλα γεωτεμάχια, σχετικά με την τοποθεσία των τεχνικών υποδομών, ζωνών περιορισμένης χρήσης κ.ά.) πριν την υπογραφή του Προσύμφωνου ή/και της Συμβολαιογραφικής πράξης.

– Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε τράπεζα από την πλευρά του Πωλητή και του Αγοραστή ημεδαπών και αλλοδαπών προσώπων (αν δεν έχουν τέτοιο) στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

– Υπογραφή του Προσύμφωνου αγοραπωλησίας ακινήτου. Με την υπογραφή του Προσύμφωνου αγοραπωλησίας, ο Αγοραστής καταβάλει στον τραπεζικό λογαριασμό του Πωλητή μία προκαταβολή ύψους μέχρι 10 % επί της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

– Συλλογή και προσκόμιση όλων των απαραιτήτων εγγράφων από την πλευρά του Πωλητή στο Συμβολαιογράφου για την κατάρτιση της Συμβολαιογραφικής πράξης. Σε περίπτωση που ο Πωλητής δεν έχει τη δυνατότητα να συλλέξει ο ίδιος τα απαραίτητα έγγραφα για την πώληση του ακινήτου, αυτός μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Μεσίτη ή άλλο πρόσωπο με εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη και επικυρωμένη ενώπιον Συμβολαιογράφου, το οποίο να το αντιπροσωπεύει ενώπιον των αντιστοίχων δημοσίων υπηρεσιών για την έκδοσή τους.

– Υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης και από τις δύο πλευρές ενώπιον Συμβολαιογράφου.

– Καταβολή του υπολοίπου ποσού από την πλευρά του Αγοραστή στο λογαριασμό του Πωλητή την ημέρα και αμέσως μετά την υπογραφή της Συμβολαιγραφικής πράξης ενώπιον του Συμβολαιογράφου.  Παρατήρηση!!!  Μετά την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης αγοραπωλησίας ακινήτου ενώπιοπν Συμβολαιογράφου και από τις δύο πλευρές, ο Αγοραστής πρέπει να καταβάλει και ύστερα να προσκομίσει στο Συμβολαιογράφο τραπεζική απόδειξη για την καταβολή της αναφερόμενης στη Συμβολαιογραφικη πράξη πωληθείσας αξίας του ακινήτου στο λογαριασμό του Πωλητή. Σε περίπτωση που τέτοια απόδειξη δεν προσκομισθεί από τον Αγοραστή, ο Συμβολαιογράφος ΔΕΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ στην Υπηρεσία εγγραφών του Μητρώου ακινήτου, την Συμβολαιογραφική πράξη που υπέγραψαν.

– Εγγραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης στο Μητρώο Ακινήτου της Υπηρεσίας εγγραφών και παραλαβή Πρωτότυπου Αντιγράφου της Συμβολαιογραφικής πράξης από τον Αγοράστη.

– Μετά την παραλαβή Πρωτότυπου αντιγράφου της Συμβοαλοιγραφικής πράξης που εγγράφηκε στο Μητρώο Ακινήτου της Υπηρεσίας εγγραφών, ο Αγοραστής υποχρεούται  εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία εγγραφής της να τη δηλώσει στο Δήμο όπου υπάγεται το ακίνητο για φόρο και τέλη απορριμάτων. Αν πρόκειται για ακίνητο σε νεόκτιστο κτίριο, και το ακίνητο έχει ήδη μεταβιβαστεί, τότε ο Αγοραστής υποχρεούται να το δηλώσει στο Δήμο σε προθεσμία εντός δύο μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού εισαγωγής σε χρήση – Πράξη 16 (Άδεια χρήσης κτιρίου). Επίσης, ο Αγοραστής πρέπει να καταχωρίσει αυτην τη μεταβολή της ιδιοκτησίας του αγορασμένου απ’ αυτόν ακίνητο και στην:  Υπηρεσία γεωδαισίας, χαρτογραφίας και κτιματολογίου, τις αντίστοιχες εταιρείες Ηλεκτρισμού, Ύδρευσης και Αποχέτευσης κ.ά.

– ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ !!!  Βάσει του άρ.3, εδ.10 του Νόμου περί Καταχωρίσεως στο BULSTAT, κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν κατέχει Ενιαίο Αριθμό Πολίτη ή Προσωπικό Αριθμό Αναγνωρίσεως και είναι ιδιοκτήτης ακινήτου στη Βουλγαρία, πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο BULSTAT στην Υπηρεσία εγγραών του Υπουργείου Δικαιοσίνης, όπου δυνάμει του άρ. 7, εδ. 2 εγγράφεται η εξής πληροφορία:  κωδικός BULSTAT, ημερομηνία γέννησης, ονοματεπώνυμο, αίτια εγγραφής, διεύθυνση αλληλογραφίας, τηλέφωνο, ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση. Αυτό πραγματοποιείται σε προθεσμία εντός 7 ημερών από την αγορά του ακινήτου στην Υπηρεσία εγγραφών του Υπουργείου δικαιοσίνης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ, ΔΩΡΕΑ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ)

– Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας για τα ημεδαπά πρόσωπα και Διαβατήριο ή Άδεια διαμονής, για τα αλλοδαπά πρόσωπα.

– Αντίγραφο του Τίτλου ιδιοκτησίας ακινήτου. Αυτοί μπορεί να είναι: Συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας, Συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομίας, Συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς, Συμβόλαιο αγοραπωλησίας, αν το ακίνητο είναι δημόσιας ή δημοτικής ιδιοκτησίας, Διαπιστωτική συμβολαιογραφική πράξη, Απόφαση του δικαστηρίου για την απόκτηση ακινήτου κατόπιν διαζυγίου, Συμβόλαιο κατάτμησης με αμοιβαία συναίνεση ή Απόφαση του δικαστηρίου για την κατάτμηση ακινήτου δικαστικώς κ.ά.

– Πιστοποιητικό εισαγωγής σε χρήση κτιρίου (Άδεια χρήσης κτιρίου), αν το πωληθέν ακίνητο είναι ή ευρίσκεται σε νεόδμητο κτίριο.

– Σύντομο ή επικυρωμένο από την Υπηρεσία γεωδαισίας, χαρτογραφίας και κτηματολογίου ή από τον αντίστοιχο Δήμο:

а) Σχεδιάγραμμα του ακινήτου, όταν το ακίνητο είναι κτίριο ή μέρος κτιρίου. Ισχυει για έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης ή επικύρωσή του.

β) Τοπογραφικό διάγραμμα, όταν το ακίνητο είναι γεωτεμάχιο. Ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης ή επικύρωσής του.

– Κληρονομητήριο, αν το ακίνητο αποκτήθηκε με αποδοχή κληρονομιάς. Τότε απαιτείται και Ληξιαρχική πράξη θανάτου ή διαθήκη. Εκδίδεται στο πρόσωπο που πέθανε από το Δήμο όπου υπάγεται το ακίνητο.

– Πιστοποιητικό αντικειμενικής αξίας από τη Διεύθυνση Δημοτικών Εισοδημάτων του αντιστοίχου Δήμου όπου υπάγεται το ακίνητο. Το εκδοθέν πιστοποιητικό μέχρι 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους ισχύει μέχρη αυτήν την ημερομηνία, και το εκδοθέν πιστοποιητικό μετά απ’ αυτήν ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

– Πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης από την ΕΣΓΡΑΟΝ (Ενιαίο Σύστημα Πολιτικής Καταχώρισης και Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πληθυσμού) του αντιστοίχου Δήμου όπου καταχωρήθηκε η μόνιμη διεύθυνση κατοικίας του προσώπου.

– Ληξιαρχική πράξη γάμου

– Απόφαση διαζυγίου του δικαστηρίου, αν το πρόσωπο Πωλητή είναι διαζευγμένος.

– Πιστοποιητικό μη οφειλής ή ύπαρξης φορολογικών οφειλών κατά το άρ. 87, εδ. 6 του Κώδικα Φορολογικής και Ασφαλιστικής Δικονομίας. Απαιτείται από τις Εμπορικές τράπεζες, όταν το ακίνητο θα αγορασθεί με δάνειο. Εκδίδεται από την αντίστοιχη Εθνική Υπηρεσία Εισοδημάτων (ΔΟΥ)

– Εγγεγραμμένο στην Υπηρεσία εγγραφών έγγραφο ιδιοκτησίας κατόπιν κατάτμησης.

– Πιστοποιητικό βαρών από το Δικαστήριο, που εκδόθηκε στην ημέρα πριν την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης.

– Δήλωση κατά το άρ. 264, εδ.1 του Κώδικα Φορολογικής και Ασφαλιστικής Δικονομίας για μη οφειλές προς το κράτος. Υπογράφεται από τον Πωλητή ενώπιον Συμβολαιογράφου.

– Δήλωση κατά το άρ.25, εδ. 8 του Νόμου περί Συμβολαιογράφων και Συμβολαιογραφικών Δραστηριοτήτων για ιδιότητα του πολίτη, οικογενειακή κατάσταση και πραγματικότητα της συμφωνηθείσα αξίας πώλησης.

– Δήλωση κατά το άρ.26 του Οικογενειακού Κώδικα, υπογράφεται Συναίνεση από το σύζυγο του Πωλητή, ότι η κατοικία τους δεν είναι 1η.

– Δήλωση Άρνησης από το δικαίωμα χρήσης, όταν τέτοια έχει ιδρυθεί. Υπογράφεται ενώπιον Συμβολαιογράφου και εγγράφεται στην Υπηρεσία εγγραφών.  Παρατήρηση!!!  Στο πιστοποιητικό βαρών πρέπει να αναγραφθεί αυτή η Άρνηση από το δικαίωμα χρήσης ως Διαγράφη.

– Αποδείξεις ότι καταβλήθηκε ο εγχωρίος φόρος (ΦΑΠ) και το τέλος απορριμμάτων, η ηλεκτρική ενεργεία, το νερού.

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

– Από 1 έως 3 % Εγχώριο Φόρο  (Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτου),  ανάλογα με το Δήμο όπου υπάγεται το ακίνητο. Καταβάλεται από το Συμβολαιογραφο υπηρεσιακά.

– Συμβολαιογραφικό τέλος ανάλογα με την αξία πώλησης του ακινήτου από 0,5 % έως 0,8 %

– 0,1 % επί της αξίας του ακινήτου για την εγγραφή του στο Μητρώο Ακινήτων. Το τέλος αυτό καταβάλεται από το Συμβολαιογραφο.

– 2 % επί της εμπορικής αξίας του ακινήτου για την αμοιβή του Μεσιτικού γραφείου.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ

– 10 % Φόρος επί των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων. Φορολογούνται ΜΟΝΟ με φόρο, τα εισοδήματα που απέφερε το ακίνητο από την πώληση ή ανταλλαγή του που έγινε μέσα σε ένα φορολογικό έτος με εξαίρεση :

а) Ένα οικιστικό ακίνητο, εφόσον έχουν περάσει πάνω από τρία έτη μεταξύ της ημερομηνίας απόκτησης και της ημερομηνίας πώλησης ή ανταλλαγής.

β) Μέχρι δύο ακίνητα, όπως και απεριόριστο αριθμό γεωργικών και δασικών ακινήτων, εφόσον έχουν περάσει πάνω πέντε έτη μεταξύ της ημερομηνίας απόκτησης και της ημερομηνίας πώλησης ή ανταλλαγής.

– 2 % επί της αξίας πώλησης του ακινήτου για αμοιβή του Μεσιτικού γραφείου.

22.03.2016


“ASTERA ESTATE” LTD 

  • ΑΦΜ: 203700320
  • Διαχειριστής: Βλαντισλάβ Κάτσεφ
  • κιν. τηλ.: +359 89 833 1948
  • τηλ. γραφείου: +359 73 89 3133
  • E-mail: office@asteraestate.com
  • διεύθυνση¨ Βουλγαρία, τ.κ. 2700, Μπλαγκόεβγκραντ, οδ. «Δρ. Χρίστο Τατάρτσεφ», № 38, είσ. А, όρ. 1
  • http://asteraestate.com/


Monday, 8 February 2016

Storage Shelves Greece: Всички видове нови и употребявани рафтове за ваш...

Storage Shelves Greece: Всички видове нови и употребявани рафтове за ваш...: Всички видове нови  и  употребявани рафтове за вашият бизнес. Открийте интелигентно ,икономичнои практично решение за организацията...

Friday, 11 April 2014

Διαδικασία Ίδρυσης εταιρείας ΕΠΕ στη Βουλγαρία 2016

Διαδικασία Ίδρυσης εταιρείας ΕΠΕ στη Βουλγαρία 2016


Συζήτηση και ενημέρωση επάνω στο επιχειρηματικό σχέδιο της υπό σύσταση εταιρίας, όπως επίσης σε λογιστικά, ασφαλιστικά και νομικά θέματα.

 Ίδρυση εταιρείας Ε.Π.Ε


1) Περιλαμβάνει την προετοιμασία και διεκπεραίωση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την σύσταση και έναρξη της εταιρίας.

2) Μετάφραση όλων των δικαιολογητικών στην ελληνική γλώσσα.

3) Υποβολή όλων των δικαιολογητικών στο εμπορικό μητρώο της Βουλγαρίας.

4) Παροχή τιμολογίων και εταιρικής σφραγίδας της εταιρίας σας.

5) Άνοιγμα ιδρυτικού και εταιρικού λογαριασμού με καταβολή κεφαλαίου (Ευρώ/Λέβα)

6) Καταχώρηση της εταιρίας στο ΦΠΑ-VIES system
 
7) Συμβολαιογραφικά και νομικά έξοδα.
 
8) Συνοδεία και προφορική μετάφραση στις υπηρεσίες/τράπεζες.

9) Καταχώρηση διεύθυνσης της εταιρίας σας στην έδρα μας (για 1 έτος). 


10) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ασφαλιστικά θέματα.

Συνολικός χρόνος διαδικασίας 2 εβδομάδες έκδοση ΑΦΜ εταιρίας. 
Διαδικασία υπαγωγής στο ΦΠΑ + 1 εβδομάδα.

 
Η εταιρία είναι έτοιμη να ξεκινήσει την λειτουργία της.

 

Σύνταξη και υπογραφή  των εξής δικαιολογητικών,  που αφορούν την σύμβαση ίδρυσης της εταιρίας.1.    Iδρυτική πράξη – Καταστατικό.

2.    Καταστατικό πρωτόκολλο.

3.    Δήλωση μη πτώχευσης και δικαιώματος ιδρυτικής εταιρικής πράξης.

4.    Αίτηση εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο.

5.    Αίτηση δήλωσης μη οφειλής.

6.  Αίτηση δήλωσης περί μη δικαίωμα λήψης απόφασης στο εταιρικό σχήμα χωρίς την κατοχύρωση των εταίρων. (Σε περίπτωση πολυπρόσωπης εταιρίας)

7.    Δήλωση – Α4
 

Σύνταξη και υπογραφή των εξής δικαιολογητικών ενώπιον του συμβολαιογράφου με προφορική μετάφραση των δικαιολογητικών ίδρυσης εταιρίας


 - Δήλωση του εμπορικού κώδικα περί γνησιότητας της υπογραφής.

  -Δήλωση περί Μεταφρασμένων εγγράφων


4) Άνοιγμα και κατάθεση του εταιρικού σας κεφαλαίου στην τράπεζα.

5) Υποβολή των δικαιολογητικών στο εμπορικό μητρώο της Βουλγαρίας.

 
Χρόνος αναμονής 2 εβδομάδες από την κατάθεση των δικαιολογητικών.(Χωρίς την εισαγωγή της εταιρίας στο ΦΠΑ). Χρόνος εισαγωγής της εταιρίας στο ΦΠΑ 1 εβδομάδα  επιπλέον.

6) Η εταιρία μας σας ενημερώνει για το νέο ΑΦΜ και την έναρξη της εταιρίας σας.

 
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΟΣΤΗ

-Καταχώρηση της έδρας σας στην εταιρία μας – Χρέωση από τον 2ο χρόνο λειτουργίας.

-Λογιστικό κόστος  με τιμολογιακή ροή απο 1-50 τιμολογια – (Σε περίπτωση αυξημένης κίνησης τιμολογίων θα υπάρξει αναπροσαρμογή λογιστικού κόστους).


- Κόστος ισολογισμού και δημoσίευσης στην Βουλγαρική εφημερίδα της κυβέρνησης

-Ασφαλιστικό κόστος-ένσημα με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του διαχειριστή

-Ασφαλιστικό κόστος-ένσημα με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υπαλλήλου (Για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία απο την πλευρά της εταιρείας μας οι χρεώσεις είναι ξεχωριστές)

 H εταιρεία μας για την καλύτερη αμοιβαία εμπιστοσύνη προς τους υποψήφιους πελάτες μαςσας ενημερώνει με γραπτό συμφωνητικό για όλη την διαδικασία ίδρυσης και κόστους της εταιρείας στη Βουλγαρία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

http://www.meliton-group.com/


11A str. Tsar Boris III, 1st floor
City Center -   Petrich 2850 - Bulgaria
Mob GR: +30 6998 658771
Phone/Fax: +359 745 20224
E-mail: info@meliton-group.com