Wednesday 26 September 2012

Εμπορική υποστήριξη - Βουλγαρία


 
H Meliton Ltd σας προσφέρει την ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών της, μέσα από μια ομάδα εξειδικευμένη ειδικά στην Βουλγαρική αγορά. 

Ίδρυση εταιρίας Ε.Π.Ε (μονοπρόσωπη ή πολυπρόσωπη)
1) Περιλαμβάνει την προετοιμασία και διεκπεραίωση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την σύσταση και έναρξη της εταιρίας.
2) Μετάφραση όλων των δικαιολογητικών στην ελληνική γλώσσα.
3) Υποβολή όλων των δικαιολογητικών στο εμπορικό μητρώο της Βουλγαρίας.
4) Παροχή εταιρικής σφραγίδας της εταιρίας σας.
5) Άνοιγμα εταιρικού λογαριασμού με καταβολή κεφαλαίου.
6) Καταχώρηση της εταιρίας στο σύστημα VIES. Πλήρης λογιστική Υποστήριξη
1) Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ότι αφορά το λογιστικό τμήμα.
2) Τήρηση βιβλίων της εταιρίας-ισολογισμοί.
3) Μηνιαία παρακολούθηση λογιστικών.
4) Υπηρεσίες μηχανογράφησης.
5) Διεκπεραίωση ετήσιων φορολογικών δηλώσεων.
6) Εγγραφή της εταιρίας στο καθεστώς Φ.Π.Α, όπως επίσης και στην υπηρεσία τελωνείων για την έκδοση του (EORI- Σύστημα αναγνώρισης και καταχώρησης οικονομικών φορέων) απαραίτητο για τον εκτελωνισμό προϊόντων από ή προς χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης.
7) Πλήρης παρακολούθηση φορολογικών υποθέσεων.
8) Μεταφορά λογιστικών υπηρεσιών από άλλο λογιστήριο στην Meliton Ltd. 

Γραμματεικακή Υποστήριξη
1) Προσφέρουμε έδρα για την εταιρία σας σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος η δεν θέλετε να τον χρησιμοποιήσετε.
2) Virtual office: εικονική γραμματεία η οποία απαντάει εκ μέρους της εταιρίας σας, καταχωρεί και σας αποστέλλει όλες τις πληροφορίες της ημέρας. 


Νομική Υποστήριξη.
Παρέχουμε υπηρεσίες νομικής κάλυψης της εταιρίας σας. 

Έρευνα αγοράς / Marketing
Υποστηρίζουμε την έρευνα αγοράς στην Βουλγαρική αγορά για οποιοδήποτε προϊόν σας ενδιαφέρει και μεσολαβούμε για την διεκπεραίωση προσφοράς ή αγοράς σε συνδυασμό με τις δικές σας ανάγκες. 

Μεταφράσεις – Διερμηνεία
Προσφέρουμε επίσημες μεταφραστικές υπηρεσίες από την Βουλγαρική γλώσσα προς την Ελληνική και αντιστρόφως, προφορικές η γραπτές αναλόγως των αναγκών σας. 


Κατασκευές ιστοσελίδων
Μεταφράσεις, κατασκευές και προώθηση ιστοσελίδων SEO στην αγορά της Βουλγαρίας, με ενσωματωμένη την Βουλγαρική γλώσσα. 

Εμπορική υποστήριξη
1) Εύρεση εργασιακού χώρου για αγορά ή ενοικίαση .
2) Εύρεση του απαραίτητου εξοπλισμού για το ξεκίνημα της εταιρία σας.
3) Διαδικασία εύρεσης και πρόσληψης προσωπικού.
4) Διοργάνωση εκδήλωσης ή συνεδρίων για εμπορικούς σκοπούς.
5) Παροχή διαφημιστικής υποστήριξης. 

Ασφάλειες οχημάτων
Παρέχουμε πλήρη πακέτα ασφαλιστικής κάλυψης όλων των τύπων βαρέων οχημάτων και αυτοκινήτων Ι.Χ. 

Διαχείριση στόλου
1) Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αγορά αυτοκινήτου.
2) Διεκπεραίωση εγγράφων για την αγορά και την κυκλοφορία του αυτοκινήτου στο όνομα της εταιρίας σας.
3) Ένταξη σκαφών αναψυχής και ιδιωτικών αεροσκαφών στον εταιρικό σας στόλο.

Διεκπεραίωση διαδικασίας για την έκδοση άδειας παραμονής 

Επενδυτικά προγράμματα 

Αναλαμβάνουμε την προσφορά επενδυτικών προτάσεων και την σύνταξη φάκελου για αίτημα δανεισμού της επιχείρησης σας. 


Monday 24 September 2012

Ίδρυση - Σύσταση εταιριών στην Βουλγαρία
Η εταιρία Meliton Ltd ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2012 με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων στην περιοχή της Βουλγαρίας. Σας παρέχουμε την δυνατότητα να ιδρύσετε μια ευρωπαϊκή εταιρία με παγκόσμιο προφίλ, εκμεταλλευόμενοι την πιο χαμηλή φορολογία στην ευρωπαϊκή ένωση (10%). Η εξειδικευμένη ομάδα μας, ειδικοί στην Βουλγαρική αγορά, θα σας κατευθύνει με επαγγελματισμό και συνέπεια στους στόχους που έχετε θέσει. Η έδρα και τα γραφεία μας βρίσκονται στο Πετρίτσι, μολις 15 χλμ από τα Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα. Θα χαιρόμασταν ιδιαίτερα, εάν σας γνωρίζαμε από κοντά συζητώντας για όλα τα θέματα που σας απασχολούν. 


ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ • Χαμηλή φορολογία φυσικών προσώπων 10% (Flat Tax)
 • Εταιρικός φόρος 10% (Flat Tax)
 • Φόρος μερισμάτων 5%
 • Επιστροφή του φόρου μέσα σε 30 ημέρες.
 • 0% Φόρος σε περιοχές της Βουλγαρίας με υψηλή ανεργία.
 • 0% φόρος στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
 • Υπογραφή διεθνών συμβάσεων σε ισχύ περί αποφυγής διπλής φορολόγησης στις περισσότερες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης.
 • Αποφυγή ελληνικού φορολογικού συστήματος.
 • Αναγνώριση Βουλγαρικών τιμολογίων σε όλη την Ευρώπη όπως και στην Ελλάδα.
 • Πολλαπλή χρήση δραστηριότητας της εταιρίας.
 • Κοντινή απόσταση από την Ελλάδα.
 • Χαμηλές ασφαλιστικές εισφορές.
 • Μειωση κοστους λογιστικης παρακολούθησης.
 • Χαμηλό εργατικό κοστος.
 • Ιδανική χρήση για e-shop και εισαγωγές-εξαγωγές προιόντων εντος ευρωπαικής ενωσης,
 • 2 έτη απαλλαγή από τον ΦΠΑ για εισαγωγές εξοπλισμού και εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, δημιουργώντας τουλάχιστον 50 θέσεις εργασίας
 • Φορολογικές αποσβέσεις για 2 χρόνια για αγορά υπολογιστών και νέου εξοπλισμού παραγωγής.