Friday, 16 November 2012

Απασχόληση, Οµαδικές Απολύσεις & Συνταξιοδοτικά Ταµεία


Νόµος για την Απασχόληση

Στο Νόµο για την Απασχόληση(ΦΕΚ 112/2001, τελευταία τροποποίηση ΦΕΚ 46/12.06.2007) προσδιορίζονται οι κρατικές αρχές που είναι επιφορτισµένες µε τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και µέτρων της πολιτικής για την τόνωση της απασχόλησης και την µείωση της ανεργίας. Στον ίδιο νόµο επίσης καθορίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των ατόµων που αναζητούν απασχόληση καθώς και εκείνων των εργοδοτών.

Για την χορήγηση επιδόµατος ανεργίας, ο ενδιαφερόµενος, Βούλγαρος ή αλλοδαπός οφείλει να εγγραφεί, ως άνεργος, στην Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης ή στα κατά τόπους γραφεία της. Οι εργοδότες επίσης που επιθυµούν να συµµετέχουν στα κρατικά προγράµµατα για την τόνωση της απασχόλησης  οφείλουν  να  ανακοινώσουν  στην  εν  λόγω  Υπηρεσία  τις  κενές θέσεις τους εργασίας.Οµαδικές Απολύσεις

Προκειµένου να προβεί σε οµαδικές απολύσεις, ο εργοδότης οφείλει, εντός 30 ηµερών,   να   ενηµερώσει   γραπτώς   το   οικείο   τοπικό   γραφείο   της   Εθνικής Υπηρεσίας Απασχόλησης καθώς και τους εκπροσώπους των εργαζοµένων.

Οι παρακάτω περιπτώσεις  απολύσεων χαρακτηρίζονται ως «οµαδικές απολύσεις» :

άνω των 10 εργαζοµένων προκειµένου περί επιχειρήσεων που απασχολούν 20 – 100 άτοµα
άνω  του 10% του εργατικού δυναµικού για επιχειρήσεις  µε 100  – 300 εργαζόµενους
άνω των 30 εργαζοµένων για επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 300 άτοµα
τουλάχιστον  20 εργαζόµενους, για όλες τις επιχειρήσεις εφόσον πραγµατοποιούνται εντός 90 ηµερών.

Μετά την ανωτέρω γραπτή ενηµέρωση, συστήνονται οµάδες  από εκπροσώπους του εργοδότη, των εργαζοµένων και της Εθνικής Υπηρεσίας Απασχόλησης προκειµένου να εκπονήσουν σχέδια αρωγής και κατάρτισης των απολυµένων.


Νόµος για τα Συνταξιοδοτικά Ταµεία

Σύµφωνα   µε   την   βουλγαρική   νοµοθεσία,   οι   συντάξεις   εντάσσονται   στο γενικότερο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και οι σχετικές ρυθµίσεις είναι ενσωµατωµένες στον Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Οι πληρωµές των συντάξεων και των αποζηµιώσεων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: την υποχρεωτική ασφάλιση συνταξιοδότησης, την πρόσθετη υποχρεωτική ασφάλιση συνταξιοδότησης (για όσους γεννήθηκαν µετά την 31.12.1959) και την πρόσθετη προαιρετική  ασφάλιση συνταξιοδότησης (για όσους έχουν συµπληρώσει  το 16ο της ηλικίας τους), η οποία µπορεί να γίνει σε ιδιωτικό συνταξιοδοτικό φορέα.


No comments:

Post a comment