Sunday, 4 November 2012

Υποχρέωση για καταβολή ΦΠΑ - ΒουλγαρίαΥποχρέωση για καταβολή ΦΠΑ υπάρχει µόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.   Κύκλος εργασιών άνω των 50.000 λέβα (€ 25.000)
2.   Ενδοκοινοτικές προµήθειες άνω των 20.000 λέβα (€ 10.000)
3.   Πωλήσεις εξ αποστάσεως άνω των 70.000 λέβα (€ 35.000)

•    Ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται στο αλκοόλ, τα προϊόντα καπνού, τα πολυτελή αυτοκίνητα, τον ηλεκτρισµό και το πετρέλαιο.
•  Τα ∆ηµοτικά Συµβούλια καθορίζουν, εντός του πλαισίου του νόµου,  το ακριβές ύψος των δηµοτικών φόρων και τελών :

  - ∆ηµοτικός φόρος σε όλα τα ακίνητα από 0,5% έως 2%
  - ∆ηµοτικός φόρος µεταβίβασης ακινήτων από 1,3% έως 2,6%.

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν υπογράψει συµφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου (Νόµος 2255/1994, ΦΕΚ 195/18.11.1994).

 Φορολογικές απαλλαγές:    

Οι  επιχειρήσεις,  που  έχουν  επενδύσει  σε  υποβαθµισµένες  περιοχές (όπου  η ανεργία,  κατά  το  προηγούµενο  έτος,  ήταν  σηµαντικά  µεγαλύτερη  του  µέσου  όρου  στην  χώρα),  µπορούν   να  επωφεληθούν   από   ορισµένες  φορολογικές διευκολύνσεις εφόσον πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις.


Ειδικότερα :

•    Απαλλαγή  µέχρι και 100% του εταιρικού φόρου (10%) προκειµένου  για βιοµηχανικές µονάδες, εγκατεστηµένες σε περιοχές µε ανεργία µεγαλύτερη κατά 35% τουλάχιστον του µέσου όρου.  Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει για µία πενταετία ανεξάρτητα αrrό τη εξέλιξη της ανεργίας.

•    Μείωση του εταιρικού φόρου µέχρι το 10% επί  της αξίας των πάγιων επενδύσεων, (µε την εξαίρεση των επιβατικών αυτοκινήτων), µε την προϋπόθεση  ότι η επένδυση  πραγµατοποιείται σε περιοχή µε ανεργία µεγαλύτερη κατά 50% του εθνικού µέσου όρου.

•    Ειδική έκπτωση (αφαίρεση από τα κέρδη των αµοιβών και εργοδοτικών εισφορών µέχρι και 12 µηνών) για τις επιχειρήσεις που προσλαµβάνουν εγγεγραµµένους ανέργους.

•    Απαλλαγή από τον εταιρικό φόρο rrροκειµένου περί νοµικών προσώπων που εκτελούν προγράµµατα τεχνικής συνεργασίας, χρηµατοδοτούµενα από τα Κοινοτικά Προγράµµατα PHARE και ISPA.

No comments:

Post a comment