Monday, 19 November 2012

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ - Προµήθειες

Νοµικό πλαίσιο

Το σηµαντικότερο νοµικό κείµενο είναι ο Νόµος περί Κρατικών Προµηθειών (2006), ο οποίος τροποποιήθηκε (2009, 2010), ώστε να συµµορφωθεί µε την κοινοτική νοµοθεσία. Η προβλεπόµενη από την κοινοτική νοµοθεσία διαδικασία προκήρυξης κρατικών διαγωνισµών  ακολουθείται  για  προκηρύξεις  άνω  των BGN 50.000 για τις περισσότερες  περιπτώσεις  (υπηρεσίες,  προµήθειες  κτλ.), ενώ το κατώτατο όριο ανέρχεται στα BGN 200.000, όταν πρόκειται για δηµόσια έργα. Για ποσά κάτω από τα ως άνω όρια η διαδικασία είναι απλοποιηµένη.Τελευταίες τροποποιήσεις Νόµου περί  Κρατικών Προµηθειών  (Ιούλιος 2010)

          Ενσωµάτωση  της  Οδηγίας  2007/66/EC  (για  τη  βελτίωση  των  διαδικασιών δικαστικής προσφυγής στον τοµέα των κρατικών προµηθειών). Έχουν ήδη ενσωµατωθεί οι κοινοτικές οδηγίες 2004/17/EC και 2004/18/EC, ενώ εκκρεµεί η ενσωµάτωση της οδηγίας 2009/81/EC.
          Καθιέρωση 14ήµερης περιόδου αναµονής (standstill) µετά την κοινοποίηση  της απόφασης επιλογής αναδόχου σε όλους τους ενδιαφερόµενους και πριν από την έναρξη ισχύος της σύµβασης. Προβλέπονται εξαιρέσεις.
          Καθιέρωση  µικρότερων  προθεσµιών  για  έκδοση  απόφασης  από  τα  αρµόδια ελεγκτικά όργανα: 1 µήνας τόσο για την Επιτροπή Ανταγωνισµού (α’ βαθµός) όσο και για το Ανώτατο    ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο (β’ βαθµός).
          Μείωση του ανώτατου ποσού  της εγγύησης που  πρέπει  να κατατεθεί (3% της αξίας της σύµβασης).
          ∆ιεξοδικότερες ρυθµίσεις για τις περιπτώσεις υπερβολικά χαµηλών προσφορών, οι οποίες πλέον δε θα αφορούν µόνο στην τιµή, αλλά και σε άλλες παραµέτρους των προσφορών (π.χ. διάρκεια).
          Ρυθµίζονται  αναλυτικότερα  τα  σχετικά  µε  την  κατάθεση  συµπληρωµατικών εγγράφων και τη διόρθωση ήδη κατατεθειµένων εγγράφων.Αρχή κρατικών προµηθειών

Στη  Βουλγαρία  έχει  θεσπιστεί  και  λειτουργεί  η  Αρχή Κρατικών Προµηθειών (Public Procurement Agency), στα καθήκοντα της οποίας περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων:

1. Η νοµοτεχνική συµβολή σε νοµικά κείµενα σχετικά µε τις κρατικές προµήθειες,

2.   Η απάντηση σε γραπτά ερωτήµατα σχετικά µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και η λειτουργία δύο ανοιχτών τηλ. γραµµών για υποβολή ερωτηµάτων αναφορικά µε τη νοµοθεσία και τις ακολουθούµενες διαδικασίες, 

3.   Ο έλεγχος  διαδικασιών  χρηµατοδοτούµενων  από   κοινοτικά

κονδύλια και διαδικασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται δηµοσίευση προηγούµενης γνωστοποίησης (άρθρα 20α  & 20β  του νόµου για τις κρατικές προµήθειες),

4.   Η διατήρηση του Μητρώου Κρατικών Προµηθειών (Public Procurement  Register), στο οποίο περιλαµβάνονται αποφάσεις (το νοµικό κείµενο µε το οποίο αποφασίζεται η προκήρυξη) και προκηρύξεις διαγωνισµών, ανακοινώσεις σύναψης συµβάσεων και άλλες πληροφορίες. Το εν λόγω Μητρώο προσφέρει και άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως την ηλεκτρονική αποστολή (e-sender) προκηρύξεων διαγωνισµών στην Εφηµερίδα της ΕΕ για δηµοσίευση. Πρόσβαση στο Μητρώο προσφέρεται µέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  κρατικών  προµηθειών,  οπού  υπάρχει  η δυνατότητα εξειδικευµένων αναζητήσεων µε χρήση φίλτρων και λέξεων- κλειδιών:

Επισηµαίνεται  ότι η Αρχή Κρατικών Προµηθειών δεν είναι αρµόδια για την επιλογή  του αναδόχου ούτε για τη σύναψη των σχετικών συµβάσεων. Η αρµοδιότητα αυτή ανήκει στις αναφερόµενες στις προκηρύξεις κρατικές αρχές (contracting agencies),   δηλαδή   υπουργεία,    ΟΤΑ,   επιχειρήσεις    δηµόσιας ωφέλειας κτλ.  Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Μητρώου, οι καταχωρηµένες αρχές και υπηρεσίες  µε αρµοδιότητα σύναψης κρατικών συµβάσεων ανέρχονται στις 2080.

Το Γραφείο µας αναρτά σε τακτά χρονικά διαστήµατα (δύο φορές την εβδοµάδα) τις νέες προκηρύξεις στην ηλεκτρονική του διεύθυνση: AGORA

No comments:

Post a comment